:. Reklama

:. Sponzoři

Kojenecké plavání - PLAVÁNÍ S KOUZELNOU RYBKOU

Obecné informace

Cena kurzu:
2 měsíce - 1x týdně - 1500.- kč

Lekce probíhají pravidelně 2x týdně, v daný den a hodinu (domluvené dopředu). V případě neúčasti a včasné omluvy se lekce nahradí. Za celý kurz je možno nahradit maximálně 4 lekce. Maminky si mohou nahradit lekci sami v sobotu či v něděli. Vstup do bazénku je zajištěn plavenkou.
Plavání kojenců je určeno dětem od 4 měsíců věku, pokud udrží hlavičku. Děti budou rozděleny do skupin v počtu 5-6 dle věku a pokročilosti.
Součástí každé lekce je seznámení s výukou, krátké cvičení a maximálně půlhodinový pobyt ve vodě. V případě zájmu si prosím přečtěte provozní řád. (Viz níže)

Plavání rodičů s dětmi


Zdraví a přirozený vývoj dítěte je jedním z cílů plavání. Děti při pobytu ve vodě uvolňují přetížené svaly a používají svalové skupiny, které při pobytu na suchu běžně nezapojují. Velice příznivě je plaváním také ovlivněn srdečně - cévní systém, peristaltika střev, zvyšuje se vitální kapacita plic a celkově se zlepšuje zdravotní stav dítěte. Dalším velkým kladem je prohlubování vztahů mezi dítětem a jeho rodičem.Plavání rodičů s dětmi

Neváhejte a informujte se již nyní u instruktorky Nikoly Záškodové - tel.: 720225001

Další Informace: Jiří Karas 606 276 440

Závěrečná ustanovení

Účastníci kurzů jsou povinni se řídit stanoveným provozním řádem, aby kurzy mohly plnit zdravotní a výchovné cíle a sloužily k vytvoření správných hygienických návyků dětí.

Odpovědná osoba : Jiří Karas - tel: 606276440

MALÝ BAZÉNEK JE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH A O VÍKENDU PRO VŠECHNY UZAVŘEN, VČETNĚ MAMINEK Z KOJENECKÉHO PLAVÁNÍ S PLAVENKOU!
Bazének je pouze pro kurzy plavání s instruktorem.

Provozní řád plavání kojenců


Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016