:. Reklama

:. Sponzoři

Oddílová soutěž 2007 - 2.pololetí

Informace

     Po dohodě všech trenérů bylo 1.kolo oddílové soutěže ukončeno k 31.12.2007. Druhé kolo začíná od 1.1.2008 a bude trvat další plavecký půlrok !!! Oddílová soutěž o věcné ceny je určena pro všechny plavce závodního oddílu. Bodovány budou jak umístění v závodech tak i tréninková docházka.

Bodování

     Bodování závodů bude probíhat následovně. V každém závodě, kterého se plavec zúčastní se sečtou jeho umístění a podělí se počtem startů, tím vznikne průměr umístění za závod a podle tohoto čísla se pak plavci přidělí body za celý závod podle následující tabulky. V případě, že bude plavec diskvalifikován vlastní chybou, bere se do výpočtu umístění jako kdyby byl v závodě poslední. V případě sporné diskvalifikace nebude toto umístění započteno.

Průměr umístění      Body
1.00 - 5.00 13 bodů
5.01 - 10.00 10 bodů
10.01 - 15.00 7 bodů
15.01 - 20.00 5 bodů

     Bodování tréninků se bude zakládat na evidenci docházky. Každý plavec získá 2 body za celý týden bez absence. V případě nejvýše dvou omluvených absencí v týdnu získá 1 bod. Pokud bude mít více jak dvě omluvené absence a nebo jednu neomluvenou nezíská za týden žádný bod. Pokud bude někdo vyhozen nebo předčasně odejde z tréninku rovná se to neomluvené absenci.

Docházka za týden Body
bez absence 2 body
2x omluven 1 bod
neomluveno, 3x omluveno     0 bodů

     Každý plavec, který se nominuje na Pohár ČR nebo na Mistrovský ČR obdrží 3 bonusové body do oddílové soutěže.

Průběžné pořadí

Pořadí Jméno Body
1. Urbanová Lucie 94 bodů
2. Urban David 90 bodů
3. Nováková Ilona 85 bodů
4. Eichelmanová Hana 80 bodů
5. Štrancová Kristýna 74 bodů
6. Iblová Kateřina 67 bodů
7. Plevko Tomáš 59 bodů
8. Svěcený Antonín 56 bodů
9. Svěcená Lucie 53 bodů
10. Buhl Thomas 49 bodů
11. Zvěřinová Klára 42 bodů
12. Voráč Stanislav 40 bodů
13. Zumrová Kateřina 37 bodů
14. Iška David 32 bodů
15. Celbová Lucie 28 bodů
16. Svoboda Tomáš 20 bodů
17. Celbová Markéta 18 bodů
18. Polončík Jan 17 bodů
19. Chamrádová Adriana 10 bodů
Zařazené závody a docházka
Docházka 3.9.- 9.9.2007
Docházka 10.9.- 16.9.2007
Euroregion Labe - 15.9.2007
Podkrušnohorské plavecké závody - 15.9.2007
Docházka 17.9.- 23.9.2007
Docházka 24.9.- 30.9.2007
Docházka 1.10.- 7.10.2007
Sokolovský kapřík - 6.10.2007
Docházka 8.10.- 14.10.2007
Litvínovský pohár - 13.10.2007
Docházka 15.10.- 21.10.2007
Meziokresní přebor - 14.10.2007
Podzimní cena Motorletu - 20.10.2007
Docházka 22.10.- 28.10.2007
Docházka 29.10.- 4.11.2007
Lounský pohár LUNA - 3.11.2007
Docházka 5.11.- 11.11.2007
Oblastní přebor ml. Roudnice - 17.11.2007
Docházka 12.11.- 18.11.2007
Oblastní přebor st. Louny - 24.-25.11.2007
Docházka 19.11.- 25.11.2007
Docházka 26.11.- 2.12.2007
Zimní pohár ČR 11. žactva - 1.-2.12.2007
Zimní pohár ČR 10. žactva - 1.-2.12.2007
Zimní MČR 12. žactva - 8.-9.12.2007
Zimní MČR 13. žactva - 8.-9.12.2007
Docházka 3.12.- 9.12.2007
Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016