:. Reklama

:. Sponzoři

Oddílová soutěž 2009 - 2.pololetí

Informace

     Další kolo oddílové soutěže proběhne v měsíci říjnu od 5.10. do 18.10.2009.

Pravidla

     Jediné a zároveň rozhodující pravidlo je počet naplavaných kilometrů od 5.10. do 18.10.2009. Kilometry se nasčítávají jak z tréninků tak i když si půjdete sami ve svém volném čase zaplavat. Podmínkou ovšem je, že budete mít veškeré km zapsané v plaveckém deníku a km zaplavané ve volném čase budete mít navíc i podepsané buď trenérem nebo plavčíkem.
Pro shrnutí - každý záznam v plaveckém deníku musí obsahovat datum, čas od - do, počet km a podpis trenéra či plavčíka.
Maximálně však můžete mít zapsané dvě návštěvy bazénu za jeden den a to i včetně tréninku !

Každé pondělí pak přijdete a nahlásíte počet zaplavanýcjh km za uplynulý týden.
Kdo nenahlásí kilometry v pondělí, nebude mu celý týden započítán !!!

Do soutěže se nezapočítávají ty km, které budete mít sice zapsané, ale nebudete je mít podespané.
Pokud se bude shodovat počet naplavaných km u plavců na prvních třech místech bude o pořadí rozhodovat závod na 400PZ.
V případě pokusu o podvod budete okamžitě ze soutěže vyloučeni, což se doufám nestane.
Do soutěže se započítávají i kilometry zaplavané s ploutvemi, ale je potřeba podělit uplavanou vzdálenost 2 !

Konečné pořadí k 19.10.2009

Mladší

Pořadí Jméno km
1. Dvořák Jakub 60.025
2. Voráč Standa 45.225
3. Tykalová Tereza 35.000
4. Červenka Dominik 32.650
5. Hoblíková Jana 30.650
6. Urban Filip 30.500
7. Urban Tomáš 26.450
8. Barochová Pavla 19.900
9. Henrych Štěpán 16.900
10. Kozáková Katka 10.800
11. Červenková Bára 9.650

Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016